Risico-inventarisatie en evaluatie

RI&E Eindhoven is ontstaan vanuit een behoefte bedrijven te ‘ontzorgen’ inzake de opmaak en uitvoering van de door de overheid opgelegde risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

U weet het vast ook wel, dat uw bedrijf een RI&E in haar bezit dient te hebben. Het staat zelfs al op uw actielijst; u vindt dat u er werk van moet gaan maken, maar het komt er eenvoudigweg niet van. Ondertussen hangt het als een zwaard van Damocles boven uw hoofd. Soms hoort u van een collega waar het mis ging, wat voor een ellende het geeft als men bij een bedrijfsongeval geen RI&E kan overleggen aan de arbeidsinspectie; u staat dan direct met 1-0 achter.

Werken brengt altijd risico’s met zich mee. Het is verstandig om inzicht te hebben in de risico’s die samenhangen met de bedrijfsprocessen. Elke schade ten gevolge van belastende arbeidsomstandigheden, fouten en ongelukken gaat naast mogelijke gezondheidsschade voor medewerkers ook ten koste van de winst of het imago van uw bedrijf. RI&E Eindhoven ondersteunt u graag waar mogelijk om middels een RI&E rapportage deze risico’s tot een minimum te beperken.