risico inventarisatie eindhoven

De risico-inventarisatie -en evaluatie (RI&E) is -als het goed is- een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van uw bedrijf. Het geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden.

Het kunnen overleggen van een RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst, volgens artikel 33 van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De RI&E moet schriftelijk zijn vastgelegd. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in artikel 5 van de Arbowet. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen.Het is een essentieel onderdeel van elk arbomanagementsysteem.

Toetsing:
Organisaties met 25 of minder werknemers die gebruik maken van een aangemeld branche RI&E instrument zijn niet verplicht tot een kwaliteitstoetsing. Ook de bedrijven waar medewerkers in totaal minder dan 40 uur per week arbeid verrichten, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

Uitsluitend gecertificeerde arbokerndeskundigen zijn bevoegd tot het toetsen van de kwaliteit van een RI&E. Met kwaliteit wordt gedoeld op betrouwbaarheid en actualiteit.

In het jaarplan I-SZW 2015 is er vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra aandacht voor de al dan niet aanwezigheid van een RI&E binnen het MKB bedrijf < 25 werknemers. Waarom? Omdat SZW de RI&E ziet als het middel om te komen tot betere arbeidsomstandigheden.

Er is een boete-bijbel met boete-normbedragen voor het niet hebben van een RI&E, het niet hebben van een preventiemedewerker of BHV’er, het niet melden van bedrijfsongeval op dezelfde dag, etcetera. Hier wilt u niet mee bezig zijn.