Rielive Eindhoven

Mogelijke redenen die u er tot nu toe van hebben weerhouden een RI&E te laten uitvoeren:

“Ik heb hier zelf de tijd en de kennis niet voor en weet geen goede adviseur om het uit te laten voeren”.

“Een RI&E kost me teveel geld en wat levert het me eigenlijk op? Hoor van collega-ondernemers bedragen van rond de 1300 euro”.

“Ik wil het wel, graag zelfs, maar zie zo op tegen de kosten die de uitvoering van het Plan van Aanpak met zich meebrengt”.

 

Het antwoord:
 is uw partner als het gaat om tegen een concurrerende prijs een RI&E rapportage aan te bieden. De mogelijke baten die hieruit voortvloeien, zijn: een verminderd verzuim, een hogere arbeidsproductiviteit, een betere kwaliteit en een efficiënter arbeidsproces.

 

Tarieven

 bedrijf < 5 werknemers zonder toetsing:   €595
 bedrijf < 5 werknemers met toetsing: €795
   
 bedrijf 5-10 werknemers zonder toetsing: €750
 bedrijf 5-10 werknemers met toetsing: €950
   
 bedrijf 10-25 werknemers zonder toetsing: €900
 bedrijf 10-25 werknemers met toetsing:    €1100