RI & E eindhoven

De RI&E is een methodiek die nuttig, nodig, relevant en verplicht is voor elke branche. Elke branche heeft haar eigen typische risico’s.

Hoe gaan wij te werk? Wij maken een afspraak met u en bieden u persoonlijke en deskundige ondersteuning zoals u - indien u klant bent van Leeuwenkamp & Van der Velden (leve.nl) - van ons gewend bent. Wij willen u op een laagdrempelige manier een aantrekkelijk geprijsde RI&E aanbieden.

Wij adviseren u de RI&E aan te kondigen bij uw medewerkers, zodat ze zich niet overvallen voelen. Geef ook aan hoe de medewerkers betrokken gaan worden, waarvoor de informatie uit de RI&E gebruikt gaat worden, dat er een Plan van Aanpak (PvA) volgt en wat de beperkingen zijn. Geef ook aan dat de informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.

Wij bezoeken u een dagdeel waarbij wij samen met u of een medewerker van uw bedrijf de voornaamste werkrisico’s inventariseren; vervolgens evalueren wij de risico’s. Tenslotte, dit is het voornaamste, stellen wij een plan van aanpak op met maatregelen die genomen moeten gaan worden om de risico’s te beheersen. Afhankelijk van uw branche, moet de RI&E nog getoetst worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Ook dit verzorgen wij voor u.

Wij hebben nauw contact met TNO en het Steunpunt RI&E, opgericht door SZW.