Van ‘betaalde belediging’ naar ‘werkgevers-betrokkenheid’

Misschien is het beeld ook niet helemaal goed; een inspecteur die komt kijken wat u allemaal verkeerd doet door een lijstje af te vinken; daar mag u dan ook nog eens voor betalen! Dit is niet hoe wij het benaderen. U bent een gedreven ondernemer met een gezond bedrijf en 85% tot 95% is in orde. Enkele zaken behoeven een aanpassing.

De bijkomende waardevolle voordelen van een RI&E zijn legio:

✔Het  doorlopen van mogelijke risico’s en deze in kaart brengen, werkt geruststellend.

✔Uw medewerkers voelen zich gezien en door de daaruit voortvloeiende arbeidsvreugde zetten zij een betere arbeidsprestatie neer.

✔Zoals een alarm werkt voor een huis met waardevolle goederen, zo werkt de RI&E ook positief bij het afsluiten van bepaalde verzekeringen.

Externe adviseurs hebben minder last van bedrijfsblindheid. Daarbij is de acceptatie van adviezen van ingehuurde adviseurs beter dan van mensen binnen de organisatie.

Wellicht ziet u het nu nog als een ‘moetje’, een eenmalige activiteit. Wij willen het zo doen dat u het gaat zien als een waardevol en praktisch instrument in uw bedrijfsvoering om medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk te houden.

Samen doen
Wij streven samen met u naar een participatieve RI&E: uw werknemers betrekken bij het gehele RI&E proces. De RI&E is niet alleen het werk van ons, de specialisten. Uiteindelijk moet de RI&E ook aansluiten bij de belevingswereld van uw werknemers. Dit kan door de maatregelen die genomen moeten worden om de knelpunten in de RI&E op te lossen, te ontwikkelen samen met de betrokken medewerkers. Voor de haalbaarheid van de adviezen is het belangrijk dat u als werkgever vooraf het eigenaarschap van de RI&E aanvaardt en zich committeert aan het RI&E proces en de uitkomsten.

Wij maken het Plan van Aanpak samen met u graag tot een ‘levend’ document in plaats van een ‘papieren tijger’. U kunt onze hulp inschakelen om jaarlijks tegen een geringe vergoeding de voortgang en actualiteit van het plan van aanpak te bespreken. Zo kan risicobeheersing op een ‘natuurlijke’ manier verankerd worden in uw organisatie. Voor het realiseren van een veilige, gezonde en prettige werksituatie is namelijk een continu verbeterproces nodig, waarbij de resultaten worden geborgd.